การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศ และนโยบายที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-Curve และ SME
: Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
: 02-08-2023
: 09:00 - 12:00

ปิดลงทะเบียน